Hållbar utveckling
För att ge dig bättre service använder vi cookies. Genom att fortsätta på sidan godkänner du vår användning av cookies.

 

Hållbarhet och utveckling – konsten att ta ansvar

 

Att erbjuda bästa möjliga kvalitet är en självklar utgångspunkt för oss på Hans K. Men kvalitet är mer än att kunna erbjuda en välgjord produkt – det är också at ta hänsyn till miljön och att våra medarbetare har rättvisa arbetsvillkor, både i vårt eget företag men också hos våra noga utvalda underleverantörer.

 
Ett holistiskt hållbarhetstänk präglar hela vårt arbete – från råvara till färdig produkt. Kvalitetsarbetet startar redan i designarbetet. Där kan vi kvantifiera och minimera miljöpåverkan från allra första början. De råvaror vi använder kommer från ett välskött skogsbruk som visar respekt för naturen.
 
 
Ansvarsfullt utvalda råvaror

Oavsett när vi tillverkar i Sverige eller i andra länder så ser vi till att våra samarbetspartners följer vår uppförandekod, EU:s timmerförordning (EUTR) och EU:s kemikalieförordning Reach – det garanterar att inga av våra produkter överskrider gränsvärdena vad gäller kemikalier.

I enlighet med EUTR har Hans K även utvecklat ett eget system för tillbörlig aktsamhet. Det innebär att vi utför individuella riskbedömningar av såväl råvara samt leverantör. Detta bidrar till en öppen dialog med våra samarbetspartners med syfte att minimera vår miljöpåverkan. Detta spårbarhets- och ansvarssystem kontrollerades och godkändes av Skogsstyrelsen 2020.
 
 
Rättvisa i fokus

Våra kontroller handlar inte bara om miljö, utan också arbetsmiljö. Några av de krav vi ställer på våra globala samarbetspartners och strängt övervakar är förbud mot barnarbete, diskriminering, arbete som avbetalning för skuldsättning och bestraffning. Vi stöder också rätten till fackligt arbete, reglerad arbetstid, övertid, löner och arbetsrätt. 
 

Transparens – vårt honnörsord

Våra möbler tillverkas för att hålla länge, för våra kunders skull men också för miljöns skull. Därför testar vi våra stolar på RISE Research Institutes of Sweden för att säkerställa att de har en korrekt och hållbar konstruktion. Tygerna testas av textillaboratorium för att säkerställa att de tål slitage. Vi tror nämligen att den bästa miljöåtgärden är att undvika slit och släng.
 
Vi begär också att våra leverantörer följer principen om anti-korruption i FN:s Global Compact. På detta sätt bidrar vi till att tillsammans med våra leverantörer verka för en god ekonomisk hållbarhet utan korruption även i andra länder. Självklart följer Hans K svensk lagstiftning och god redovisningssed. Vi jobbar ständigt för enlångsiktigt hållbar lönsamhet för att även i framtiden kunna vara med och tillsammans med våra kunder och leverantörer bidra till en hållbar utveckling.
 
 
Återvinning av förpackningar

Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material. Det finns en lag om producentansvar för både förpackningar och tidningar som omfattar alla medborgare och företag. Lagen syftar till att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar och tidningar. När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas. FTO = Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, som har producenternas uppdrag att se till att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns. En del av finansieringen får FTI in genom att sälja det återvunna materialet, och en del betalas av producenterna genom förpackningsavgifter. Varumärket ”Gröna Punkten” innebär alltså att vi som företag har betalat en summa för återvinning till det nationella återvinningsföretag som har anlitats i enlighet med EU-direktiv nummer 94/62 och motsvarande nationell lag.Tipsa oss gärna om du har egna idéer som rör vårt hållbarhetsarbete. Skicka ett mail till info@hansk.se, eller ring 0320–20 57 50.

 

Start > Hans K > Om Hans K > Hållbar utveckling
Annonser